Добре дошли в AGROFFICIENCY

Повишаване на конкурентоспособността и устойчив растеж в агрохранителния сектор чрез насърчаване на кръговата икономика.

Цели на проекта

Увеличете подкрепата за агрохранителния сектор чрез създаване на център за бизнес поддръжка на едно гише.

Резултати от проекта

Очакваният резултат от проекта е подобряване на услугите за подкрепа, предлагани на селскостопанските предприятия в района на ТБ!

Проект Изпълними

Тук можете да намерите подробности, свързани с управлението на проекти и дейности, свързани с управлението на проекти.

Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от национални фондове на страните участнички в Програмата за сътрудничество на Interreg VA „Гърция-България 2014-2020”

Относно Проекта


Проект „Повишаване на конкурентоспособността и устойчив растеж в агрохранителния сектор чрез насърчаване на кръговата икономика” с акроним AGROFICCIENCY се изпълнява по 6 -та програма за сътрудничество „Interreg VA Гърция-България” 2014-2020.

Проектът е свързан с засилване на трансграничното сътрудничество между Гърция и България с основна цел Насърчаване на предприемачеството, по-специално чрез улесняване на икономическото използване на нови идеи и насърчаване на създаването на нови фирми, включително чрез бизнес инкубатори.

новини и събития

Бъдете информирани за всичко, свързано с AGROFFICIENCY

Абонирайте се за нашия бюлетин!

  • KICK – OFF MEETING
    1st of November 2021 On the 1st of November 2021, the Kick – off meeting was held within the scope of Project “Enhancing the Competitiveness…