За Програмата

Република Гърция и Република България, две съседни държави с богато минало, от края на 1990-та година влязоха в ера на по – тясно сътрудничество, благодарение на Програмата ИНТЕРРЕГ Гърция-България.

Основната идея зад Програма „ИНТЕРРЕГ“ е, че държавите имат проблеми, които могат да бъдат разрешени по – добре, ако работят заедно със своите съседи, отколкото ако всяка от тях остава ограничена в своите граници. Точно поради тази причина, в нашата Програма популяризираме дейности, които сближават нашите народи.

Нужно е само да погледнем земята и реките, които споделяме, и да продължим по пътищата, които ни свързват, а след това към културата, храната и традициите, които ни свързват. Във всеки случай това, което се случва от едната страна на границата, засяга и другата страна. Необходимостта от съвместни действия постепенно се превръща в правило, отколкото в изключение.

Ние поставяме фокуса върху общата граница между Северна Гърция и Южна България.

Ние работим с обществени и други институции от двете страни на границата, които могат да се възползват и да повлияят положително на възможно най -широк брой жители, като финансираме широк спектър от дейности, които попадат в секторите на конкурентоспособността, околната среда, културата, транспорта, здравеопазването и социалните въпроси.

Поради тази причина, Европейският съюз заедно с Гърция и България предоставят 130 000 000.00 евро за периода от 2014 до 2020!

Подобряваме сътрудничеството по въпроси от общ интерес и се справяме с предизвикателствата на съвременната ера по един по-ефективен и ефикасен начин. Нашата крайна цел е да подобрим ежедневието на гражданите. Нашата крайна цел е да подобрим ежедневието на гражданите.

Ние си сътрудничим! Действаме заедно и всички печелим!