Информация за проекта

Повишаване на конкурентоспособността и устойчивия растеж в агрохранителния сектор чрез насърчаване на кръговата икономика


Начална дата 13 април 2021 г.
Крайна дата 12 април 2023 г.
Бюджет 632.306,26 €
Принос за ЕФРР 537.460,32 €
Национален принос 94.845,94 €