Полезни връзки

Уебсайт, посветен на Регионалната политика на ЕС:https://ec.europa.eu/regional_policy/en

Уебсайт на Програмата: http://www.greece-bulgaria.eu

Уебсайтове на бенефициерите:

КАМАРА НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ НА СОЛУН

Уебсайтhttps://www.veth.gov.gr/

ИНСТИТУТ НА МАЛКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ГРЪЦКАТА КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛНИ ЗАДЪЛЖИТЕЛИ И ТЪРГОВЦИ

Уебсайтhttps://imegsevee.gr/

ГРЪЦКА АСОЦИАЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЛОГИСТИКАТА

Уебсайтhttps://www.logistics.org.gr/

РЕГИОНАЛНА ТЪРГОВСКО – ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА

Уебсайт https://cci-bl.org/en/en_home/

КЛЪСТЪР ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ РЕСУРСИ

Уебсайт http://www.res-cluster.com/en/home/