1. Бенефициенти

LB (PB1)

КАМАРА НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ НА СОЛУН

PB2

ИНСТИТУТ НА МАЛКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ГРЪЦКАТА КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛНИ ЗАДЪЛЖИТЕЛИ И ТЪРГОВЦИ

PB3

ГРЪЦКА АСОЦИАЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЛОГИСТИКАТА

PB4

РЕГИОНАЛНА ТЪРГОВСКО – ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА

PB5

КЛЪСТЪР ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ РЕСУРСИ