List of related pages

Информация за проекта

Повишаване на конкурентоспособността и устойчивия растеж в агрохранителния сектор чрез насърчаване на кръговата икономика Начална дата 13 април 2021 г.Крайна дата 12 април 2023 г.Бюджет 632.306,26 €Принос за ЕФРР 537.460,32 €Национален принос 94.845,94 €

List of related posts