Καλώς ήρθατε στο AGROFFICIENCY

Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας και της Βιώσιμης Ανάπτυξης στον Αγροδιατροφικό Τομέα μέσω της προώθησης της Κυκλικής Οικονομίας.

Στόχοι του έργου

Ενίσχυση της υποστήριξης στον αγροδιατροφικό τομέα, δημιουργώντας ένα κέντρο υποστήριξης επιχειρήσεων One-Stop-Shop.

Αποτελέσματα Έργου

Το αναμενόμενο αποτέλεσμα του έργου είναι η ενίσχυση των υπηρεσιών υποστήριξης που προσφέρονται σε αγροδιατροφικές επιχειρήσεις στην Επιλέξιμη περιοχή της Ελλάδας και Βουλγαρίας!

Παραδοτέα Έργου

Εδώ μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες σχετικά με τη διαχείριση έργου και δραστηριότητες που σχετίζονται με τη διαχείριση έργου.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg VA «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020».

Σχετικά με το Έργο


Το έργο «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας και της Βιώσιμης Ανάπτυξης στον Αγροδιατροφικό Τομέα μέσω της Προώθησης της Κυκλικής Οικονομίας» με ακρωνύμιο AGROFICCIENCY υλοποιείται στο πλαίσιο της 6ης Πρόσκλησης Συνεργασίας «Interreg VA Greece-Bulgaria» 2014-2020.

Το έργο σχετίζεται με την ενίσχυση της Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδας-Βουλγαρίας με κύριο στόχο την προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής εκμετάλλευσης νέων ιδεών και την προώθηση της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων μέσω θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων.

Νέα και εκδηλώσεις

Μείνετε ενημερωμένοι για οτιδήποτε σχετίζεται με το AGROFFICIENCY

Εγγραφείτε στο newsletter μας!