Αποτελέσματα Έργου

Το αναμενόμενο αποτέλεσμα του έργου είναι η ενίσχυση των υπηρεσιών υποστήριξης που προσφέρονται σε αγροδιατροφικές επιχειρήσεις στην περιοχή της ΚΤ. Η μονάδα μέτρησης του δείκτη αποτελέσματος είναι το βαρόμετρο επιχειρηματικότητας που σχετίζεται με τις επιδόσεις του αγροδιατροφικού τομέα – κατάσταση σε 5 βασικούς πυλώνες της επιχειρηματικότητας: Πρόσβαση στη χρηματοδότηση, Κουλτούρα Επιχειρηματικότητας, Φορολογία & Κανονισμός, Εκπαίδευση & Κατάρτιση και Συντονισμένη Υποστήριξη.

Το έργο από προεπιλογή δεν μπορεί να κάνει αλλαγές στους φόρους και τους κανονισμούς, καθώς τόσο οι περιορισμοί του προϋπολογισμού του προγράμματος όσο και ο ορίζοντας υλοποίησης αποτελούν εμπόδια και αποθαρρύνουν τέτοιες παρεμβάσεις. Ωστόσο, το έργο απευθύνεται άμεσα στους άλλους πυλώνες, δημιουργώντας έναν ολιστικό μηχανισμό υποστήριξης που ειδικεύεται στην υποστήριξη των ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στον αγροδιατροφικό τομέα, ο οποίος εστιάζει όχι μόνο σε ένα από τα προαναφερθέντα εμπόδια, αλλά συμβάλλει αποτελεσματικά στην άμβλυνση όλων τους ταυτόχρονα. .

Το Σχέδιο Εργασίας του έργου έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να αντιμετωπίζει απαρέγκλιτα ζητήματα που σχετίζονται με αυτούς τους πυλώνες, που αποτελούν εμπόδια για την επιβίωση και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και επηρεάζουν το επιχειρηματικό περιβάλλον στην περιοχή. Η ίδρυση του BSC θα καλλιεργήσει ένα γόνιμο έδαφος για τη δημιουργία, την επιβίωση και την ανάπτυξη των ΜΜΕ.

Το BSC ακολουθεί δύο βασικές προσεγγίσεις, για την αποτελεσματική υποστήριξη σε καίρια σημεία. Πρώτον, ακολουθεί την προσέγγιση της θερμοκοιτίδας που στοχεύει να εκπαιδεύσει και να συμβουλευτεί τις νεοσύστατες ΜΜΕ του κλάδου και να τις εξοπλίσει με όλες τις θεμελιώδεις γνώσεις και τα επιχειρηματικά εργαλεία για την αναζήτηση χρηματοδότησης. Δεύτερον, στοχεύει στην ανάπτυξη και παροχή των εργαλείων και της καθοδήγησης που χρειάζονται, ώστε να γίνουν οικονομικά αποδοτικές ενσωματώνοντας πρακτικές CE και Contemporary Logistics, που θα τους βοηθήσουν να καλλιεργήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και να τονώσουν την ανάπτυξή τους.

Και οι δύο προσεγγίσεις χρησιμοποιούν καθοδήγηση, εκπαίδευση, τεχνολογίες ΤΠΕ και δικτύωση, για να επιτύχουν τον μέγιστο αντίκτυπο και να προσφέρουν εφαρμοσμένη, ουσιαστική υποστήριξη. Με αυτόν τον τρόπο το έργο επηρεάζει άμεσα τα 4/5 των παραμέτρων του δείκτη αποτελέσματος και θα συμβάλει στην αύξησή του μέχρι το τέλος του.