Πρόσκληση στην «Ημέρα Δημοσιότητας για τις Επιχειρήσεις της Αγροδιατροφικής Αλυσίδας»

Πρόσκληση στην «Ημέρα Δημοσιότητας για τις Επιχειρήσεις της Αγροδιατροφικής Αλυσίδας» η οποία διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ)στα πλαίσια του έργου AGROFFICIENCY την Κυριακή 03/04/2022, και ώρα 11:00 – 13:00,στην Αίθουσα…

3η συνάντηση εργασίας έργου Agrofficiency

Στις 31 Ιανουαρίου 2022, η Ελληνική Εταιρεία Logistics Βορείου Ελλάδος(δικαιούχος έργου Νο 3), διοργάνωσε την 3η συνάντηση εργασίας του έργου‘Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της αειφόρου ανάπτυξης στοναγροδιατροφικό τομέα μέσω της προώθησης της κυκλικής οικονομίας’, μεακρώνυμο “AGROFFICIENCY“ και αριθμό Σύμβασης ΧρηματοδότησηςNo.B6.3a.09/13.04.2021,…

3η συνάντηση εργασίας έργου Agrofficiency

31 Ιανουαρίου 2022  Θεσσαλονίκη, Ελλάδα  Η Ελληνική Εταιρεία Logistics Βορείου Ελλάδος, ο 3ος δικαιούχος του έργου ‘Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της αειφόρου ανάπτυξης στον αγροδιατροφικό τομέα μέσω της προώθησης της κυκλικής οικονομίας’, με ακρώνυμο “AGROFFICIENCY“ και αριθμό Σύμβασης Χρηματοδότησης No.B6.3a.09/13.04.2021,…