Πληροφορίες Έργου

Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας και της Βιώσιμης Ανάπτυξης στον Αγροδιατροφικό Τομέα μέσω της προώθησης της Κυκλικής Οικονομίας


Ημερομηνία έναρξης 13 Απριλίου 2021
Ημερομηνία λήξης 12 Απριλίου 2023
Προϋπολογισμός 632.306,26 €
Συνεισφορά ΕΤΠΑ 537.460,32 €
Εθνική Εισφορά 94.845,94 €