Σχετικά με το Πρόγραμμα

Η Ελλάδα και η Βουλγαρία, δύο γειτονικές χώρες με πλούσιο παρελθόν, από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 έχουν εισέλθει σε μια εποχή στενότερης συνεργασίας, λόγω του Προγράμματος INTERREG «Ελλάδα-Βουλγαρία».

Η κύρια ιδέα πίσω από το «INTERREG» είναι ότι οι χώρες έχουν ζητήματα που μπορούν να επιλυθούν καλύτερα εάν συνεργαστούν με τους γείτονές τους παρά εάν η καθεμία παραμένει περιορισμένη εντός των συνόρων της. Γι’ αυτό, λοιπόν, στο Πρόγραμμά μας προωθούμε δραστηριότητες που φέρνουν τους ανθρώπους μας πιο κοντά.

Δεν χρειάζεται να κοιτάξουμε παραπέρα από τη γη και τα ποτάμια που μοιραζόμαστε και να προχωρήσουμε σε δρόμους και μετά στον πολιτισμό, τα τρόφιμα και τις παραδόσεις. Σε κάθε περίπτωση αυτό που συμβαίνει στη μία πλευρά των συνόρων επηρεάζει και την άλλη πλευρά. Η ανάγκη για κοινές ενέργειες γίνεται σταδιακά η φυσιολογική παρά η εξαίρεση.

Εστιάζουμε στη Βόρεια Ελλάδα και στη Νότια Βουλγαρία γύρω από τα κοινά μας σύνορα.

Συνεργαζόμαστε με δημόσιους και άλλους φορείς και στις δύο πλευρές των συνόρων που μπορούν να ωφεληθούν και να επηρεάσουν θετικά τον ευρύτερο δυνατό αριθμό κατοίκων, χρηματοδοτώντας ένα πολύ διαφορετικό φάσμα δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στους τομείς της ανταγωνιστικότητας, του περιβάλλοντος, του πολιτισμού, των μεταφορών, της υγείας και της κοινωνικής θέματα

Για το λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με την Ελλάδα και τη Βουλγαρία παρέχουν 130.000.000 ευρώ από το 2014 έως το 2020!

Βελτιώνουμε τη συνεργασία σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος και αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής με πιο αποτελεσματικό και αποτελεσματικό τρόπο. Απώτερος στόχος μας είναι μια καλύτερη καθημερινότητα.

Συνεργαζόμαστε! Ενεργούμε από κοινού και όλοι κερδίζουμε!