Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Ιστότοπος αφιερωμένος στην Περιφερειακή Πολιτική της ΕΕ: https://ec.europa.eu/regional_policy/en

Ιστοσελίδα του προγράμματος: http://www.greece-bulgaria.eu

Ιστοσελίδες δικαιούχων:

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ιστοσελίδα https://www.veth.gov.gr/

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΩΝ

Ιστοσελίδα https://imegsevee.gr/

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

Ιστοσελίδα https://www.logistics.org.gr/

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ BLAGOEVGRAD

Ιστότοπος https://cci-bl.org/en/en_home/

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ιστότοπος http://www.res-cluster.com/en/home/