Ενημερωτική Ημερίδα για Logistics Stakeholders

Project Agrofficiency
17 Ιουνίου 2022
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Η Ελληνική Εταιρεία Logistics Βορείου Ελλάδος, ο 3ος δικαιούχος του έργου ‘Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της αειφόρου ανάπτυξης στον αγροδιατροφικό τομέα
μέσω της προώθησης της κυκλικής οικονομίας’, με ακρώνυμο “AGROFFICIENCY“
και αριθμό Σύμβασης Χρηματοδότησης No.B6.3a.09/13.04.2021, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG V – A “Ελλάδα- Βουλγαρία 2014 – 2020”, διοργανώνει Ενημερωτική Ημερίδα (Info Day) για Logistics Stakeholders, την 17η Ιουνίου 2022, στη Θεσσαλονίκη. Η εκδήλωση στοχεύει στην παρουσίαση των ευκαιριών που προσφέρει το έργο και θα υπογραμμίσει τους κύριους στόχους και τα αποτελέσματά του.
Στην εκδήλωση θα παρουσιασθούν τα αποτελέσματα της μελέτης για την Κυκλική Οικονομία και την περιβαλλοντική της απήχηση Επιπλέον, θα γίνει μια λεπτομερής παρουσίαση της πλατφόρμας ηλεκτρονικής υποστήριξης (E-Support Platform)
της λειτουργία της και της ανάπτυξης διαδικτυακών εργαλείων, από τα οποία θα ωφεληθούν οι logistics stakeholders Μέσω της πλατφόρμας, οι επιχειρηματίες θα είναι σε θέση να αναζητήσουν και να βρουν χρηματοδοτικές ευκαιρίες έτσι ώστε να επενδύσουν σε καινοτόμες ιδέες και να ενισχύσουν την ανάπτυξη της επιχείρησής τους.
Πληροφορίες για τα αποτελέσματα της ημερίδας θα δημοσιευθούν αμέσως μετά την ολοκλήρωσή του Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου στη διεύθυνση:
https://agrofficiency.eu/.