Δράσεις του Κέντρου Υποστήριξης Επιχειρήσεων (BSC)

ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΤΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αγαπητέ/ή Επιχειρηματία,

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης συμμετέχει στο έργο με τίτλο: «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας και της Βιώσιμης Ανάπτυξης στον τομέα της Αγροδιατροφής μέσα από την προώθηση της Κυκλικής Οικονομίας» και ακρωνύμιο
“Agrofficiency” του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020», μέσω του Κέντρου Υποστήριξης Επιχειρήσεων  (πληροφορίες για το Agrofficiency: https://esupportplatform.agrofficiency.eu/).

Υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες που παρέχονται από τo Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρήσεων αφορούν στην ενίσχυση των υφιστάμενων και νεοσύστατων ΜΜΕ του αγροδιατροφικού τομέα παρέχοντας τα μέσα και τις ευκαιρίες στις ΜΜΕ να αναπτύξουν τα επιχειρηματικά τους εργαλεία, να δημιουργήσουν νέες ιδέες έτσι ώστε να γίνουν πιο δελεαστικές για τους νέους επενδυτές.

Συμβουλευτική επιχειρήσεων

Η επιχειρηματική υποστήριξη θα παρέχεται από εξειδικευμένους συμβούλους επιχειρήσεων με τη συνδρομή επαγγελματιών, όπου απαιτείται, και θα καλύπτει τα θεματικά πεδία:

  • Καλές πρακτικές της πράσινης Αγροδιατροφικής αλυσίδας.
  • Πράσινες πρακτικές νέων αγροδιατροφικών τεχνολογιών.
  • Πλεονεκτήματα της χρήσης βιομάζας και αποβλήτων από παραγωγικές δραστηριότητες ως ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Εκπαίδευση

Το εκπαιδευτικό υλικό των εργαστηρίων και των σεμιναρίων θα περιλαμβάνει τις θεματικές ενότητες:

  • Νεοφυής επιχειρηματικότητα και επιχειρηματικές ευκαιρίες στον αγροδιατροφικό τομέα.
  • Επιχειρηματικό σχέδιο / Επιχειρηματικό μοντέλο.
  • Μέθοδοι χρηματοδότησης για νέους επενδυτές και προετοιμασία νέων επενδυτικών ιδεών.
  • Προετοιμασία προτάσεων για εξεύρεση χρηματοδότησης.
  • Είσοδος σε νέες αγορές.
  • Πλάνο μάρκετινγκ.
  • Στρατηγικό πλάνο.

Συμμετοχή ΜΜΕ σε εκπαιδευτικά εργαστήρια και σεμινάρια

Για τη συμμετοχή των ΜΜΕ στις δράσεις του Κέντρου Υποστήριξης Επιχειρήσεων θα απαιτηθεί η δήλωσή σας στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που θα ανακοινωθεί μέσα στον Σεπτέμβριο 2022.

Παρακαλείσθε όπως δηλώσετε το κατ’ αρχήν ενδιαφέρον σας απαντώντας στο e-mail μας μέχρι την 31η Αυγούστου 2022.