Ανακοίνωση αποτελεσμάτων για συμμετοχή στη δωρεάν δράση συμβουλευτικής υποστήριξης επιχειρηματιών και στελεχών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ), στο πλαίσιο  του έργου “AGROFFICIENCY”

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία ελέγχου των υποβαλλόμενων αιτήσεων για συμμετοχή στη δωρεάν δράση συμβουλευτικής υποστήριξης επιχειρηματιών και στελεχών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της αγροδιατροφής. Η δράση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου: «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας και της Βιώσιμης Ανάπτυξης στον τομέα της Αγροδιατροφής μέσα από την προώθηση της Κυκλικής Οικονομίας» και ακρωνύμιο AGROFFICIENCY” του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020».

Ακολουθεί ο Πίνακας των ωφελούμενων επιχειρήσεων.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Α/ΑΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
1ΧΑΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ – ΙΔΙΟΤΡΟΠΑ
2ΒΑΓΕΝΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ -ΔΑΡΝΑΚΩΝ ΓΕΥΣΕΙΣ
3Γ. ΜΑΝΩΛΕΣΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ -ΚΤΗΜΑ ΜΑΝΩΛΕΣΑΚΗ
4ΜΠΕΓΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ – ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΟΡΕΙΟΣ ΕΛΛΑΣ
5MONDO VEGANO O.E.
6ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΤΙΔΗ ΑΕ -ΝΕΚΤΑΡ ΚΟΥΡΤΙΔΗ
7ΝΟΒΑΚΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ -ΜΕΛΙΝΟ
8ΧΑΤΖΗΑΣΛΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ -TERRA FYLLIDA
9ΦΥΤΟΣΟΦΟΦΙΑ ΙΚΕ
10ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΛΤΣΙΑΚΗΣ ΜΟΝ.ΙΚΕ- SPIRULINA LINE
11ADDIE CERT ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
12ΡΑΣΣΗ Κ. & ΣΙΑ ΕΕ
13ΝΙΖΑΜΗ ΑΘΗΝΟΥΛΑ -ΜΑΓΙΚΗ ΣΟΔΕΙΑ

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με το Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση: agrofficiency@veth.gov.gr.