ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«Υβριδικό Φόρουμ Δικτύωσης και Καινοτομίας για Ενδιαφερόμενους του τομέα της Αγροδιατροφής στη Θεσσαλονίκη (Π.5.3.)»

Το Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2023, θα πραγματοποιηθεί στο  HAYATT HOTEL, από τις 14:00 έως τις 16:00, στην αίθουσα EPIDAYRUS 3, Υβριδικό Φόρουμ Δικτύωσης και Καινοτομίας για Ενδιαφερόμενους του τομέα της Αγροδιατροφής στη Θεσσαλονίκη (Π.5.3.), στα πλαίσια του Έργου «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας και της Βιώσιμης Ανάπτυξης στον Αγροδιατροφικό τομέα μέσω της Προώθησης της Κυκλικής Οικονομίας», με ακρωνύμιο «AGROFFICIENCY» και Σύμβαση Χρηματοδότησης Αρ.Β6.3α.09/13.04.2021, η οποία χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Έκτης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων Έργων του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V – A «Ελλάδα – Βουλγαρία 2014 – 2020».

Το Φόρουμ θα διοργανωθεί από τον Επικεφαλής Δικαιούχο – Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και θα προλογίσει ο πρόεδρος κ. Αναστάσιος Καπνοπώλης.

Ομιλητές:

Dr. Ζ. ΡΙΖΟΥ- ΜΔΕ Γεωπόνος – Εδαφολόγος – “Παρουσίαση του έργου AGROFFICIENCY”

Dr. Π. ΜΑΔΕΣΗΣ – ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΕΚΕΤΑ – “Η καινοτομία στον αγροδιατροφικό τομέα είναι μια πορεία προς τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και η περίπτωση των έργων Bu4Inno και Renaissance”

Dr Φ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ – Internet of Food Alliance Support Office IKE – “Αγροδιατροφικός Κλάδος, η εισαγωγή καινοτομίας προϊόντων και διαδικασιών, μέσα από συνεργατικά σχήματα και δικτύωσή”

Dr Δ. Βλάχος – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISTICS ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ – “Θέματα logistic στις επιχειρήσεις του Αγροδιατροφικού κλάδου”

B.K. ΠΑΥΛΙΔΗΣ – Β.Κ. ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ε.Ε. – “Παρουσίαση των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων στις επιχειρήσεις του Αγροδιατροφικού κλάδου”

Στόχος της συνάντησης είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας και  η βιώσιμη ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον κλάδο της Αγροδιατροφής. Θα παρουσιαστούν αποτελεσματικές μέθοδοι για τη χρήση πόρων, ψηφιακών εργαλείων και σύγχρονης επικοινωνίας, καθώς και ο ρόλος της ενεργούς συνδρομής οργανισμών υποστήριξης επιχειρήσεων στην δημιουργία προϋποθέσεων για τη βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος και της συνεργασίας στη Διασυνοριακή Περιφέρεια.

Μοναδική ευκαιρία σύγκλισης και συνεύρεσης όλων των συμμετεχόντων του Υβριδικού Φόρουμ Δικτύωσης και Καινοτομίας στο BALKANS MONEY SHOW που θα πραγματοποιηθεί στο ΗΑΥΑΤΤ HOTEL 27-29 Ιανουαρίου. Πρόκειται για μία εκδήλωση, ένα Πολυσυνέδριο – Έκθεση αναπτυξιακού, επενδυτικού και χρηματοοικονομικού χαρακτήρα επιχειρηματικών, επενδυτικών, πολιτικών, κοινωνικών και πολιτισμικών φορέων της Ελλάδας και της ευρύτερης περιοχής.