Εκπαιδευτικά σεμινάρια έργου Agroefficiency

Ιανουάριος- Φεβρουάριος 2023

Θεσσαλονίκη, Ελλάδα 

Η Ελληνική Εταιρεία Logistics Βορείου Ελλάδος, ο 3ος δικαιούχος του έργου ‘Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της αειφόρου ανάπτυξης στον αγροδιατροφικό τομέα μέσω της προώθησης της κυκλικής οικονομίας’, με ακρώνυμο “AGROFFICIENCY“, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG V – A “Ελλάδα- Βουλγαρία 2014 – 2020”, σε συνεργασία με το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων ΓΣΕΒΕΕ, διοργανώνει Εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα: Διοίκηση Εφοδιαστικών Αλυσίδων και Logistics στη Θεσσαλονίκη. Οι ημερομηνίες του 1ου σεμιναρίου είναι: 26 Ιανουαρίου, 30 Ιανουαρίου, 2 Φεβρουαρίου και 8 Φεβρουαρίου 2023, και ώρα 17.00-21.00. Τα σεμινάρια θα είναι υβριδικά και οι επιχειρηματίες θα μπορούν να συμμετάσχουν τόσο με φυσική παρουσία, όσο και απομακρυσμένα. 

Οι συμμετέχοντες θα επιμορφωθούν στις θεματικές ενότητες του Στρατηγικού Σχεδιασμού, την Οργάνωση και λειτουργία Aποθηκών, την Οργάνωση και Λειτουργία Εφοδιαστικών Αλυσίδων, και τις Προβλέψεις και Διαχείριση αποθεμάτων.

Tα σεμινάρια στοχεύουν στην ενδυνάμωση των επιχειρήσεων του ευρύτερου αγροδιατροφικού τομέα, δίνοντας τη δυνατότητα της ανάπτυξης νέων επιχειρηματικών εργαλείων ώστε να γίνουν οι επιχειρήσεις πιο ανταγωνιστικές.

Αναλυτικές πληροφορίες για τη διεξαγωγή των σεμιναρίων και τη δυνατότητα συμμετοχής σε αυτά, θα βρείτε την ιστοσελίδα του έργου στη διεύθυνση: https://agrofficiency.eu/