Ενημέρωση σχετικά με τα Εκπαιδευτικά Εργαστήρια στο πλαίσιο του έργου AGROFFICIENCY που διοργανώνει το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων για συμμετοχή στη δωρεάν δράση συμβουλευτικής υποστήριξης επιχειρηματιών και στελεχών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της αγροδιατροφής στο πλαίσιο του έργου “AGROFFICIENCY”, ξεκίνησε η διεξαγωγή των 6 εκπαιδευτικών εργαστηρίων με φορέα υλοποίησης το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και το Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρήσεων. Η δράση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου: «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας και της Βιώσιμης Ανάπτυξης στον τομέα της Αγροδιατροφής μέσα από την προώθηση της Κυκλικής Οικονομίας» με ακρωνύμιο “AGROFFICIENCY” του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020».

Πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα των εργαστηρίων και τη θεματική ενότητα αυτών καθώς και με τον σύνδεσμο για την παρακολούθηση αυτών θα βρείτε παρακάτω.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
ΗμερομηνίαΘεματική ΕνότηταΏρες
Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2023Η έννοια του Στρατηγικού σχεδιασμού (Strategic Plan)3.30 – 9.00 μ.μ.  
Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2023Μεθοδολογία εκπόνησης Strategic Plan3.30 – 9.00 μ.μ.  
Τετάρτη 01 Φεβρουαρίου 2023Πως ορίζεται ο επιχειρησιακός σχεδιασμός (Business Plan)3.30 – 9.00 μ.μ.  
Δευτέρα 06 Φεβρουαρίου 2023Μεθοδολογία εκπόνησης Business Plan3.30 – 9.00 μ.μ.  
Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2023O ορισμός της έννοιας «σχέδιο μάρκετινγκ» (Marketing Plan)3.30 – 9.00 μ.μ.  
Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2023Μεθοδολογία εκπόνησης Marketing Plan3.30 – 9.00 μ.μ.  

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τα εκπαιδευτικά εργαστήρια χρησιμοποιώντας τον ακόλουθο σύνδεσμο:

Join Zoom Meeting

https://us06web.zoom.us/j/82792452935?pwd=TklwTGZHUDg0dUR1ekIvYUtJMmdjZz09

Meeting ID: 827 9245 2935

Passcode: 047519

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία παρακαλούμε όπως επισκεφτείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση του έργου https://agrofficiency.eu/