Πρόσκληση σε εκπαιδευτικό σεμινάριο

Η Ελληνική Εταιρεία Logistics Βορείου Ελλάδος διοργανώνει εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα “Διοίκηση Εφοδιαστικών Αλυσίδων και Logistics” στις 26 & 30 Ιανουαρίου 2023 και στις 2 & 8 Φεβρουαρίου 2023, από 17.00 -21.00, στο ΚΕΔΕΑ , Θεσσαλονίκη.

Η δράση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου: «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας και της Βιώσιμης Ανάπτυξης στον τομέα της Αγροδιατροφής μέσα από την προώθηση της Κυκλικής Οικονομίας» με ακρωνύμιο “AGROFFICIENCY” του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020»

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τα εκπαιδευτικά σεμινάρια χρησιμοποιώντας τον ακόλουθο σύνδεσμο:

Join Zoom Meeting

https://authgr.zoom.us/j/
95647830539 ?pwd=U 0 I 1 aW 5 PS
HNUMmJzQ 3 haOFhJOFZGQT 09