Πρόσκληση σε 2ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο

Η Ελληνική Εταιρεία Logistics Βορείου Ελλάδος, στο πλαίσιο του έργου «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας και της Βιώσιμης Ανάπτυξης στον τομέα της Αγροδιατροφής μέσα από την προώθηση της Κυκλικής Οικονομίας» με ακρωνύμιο “AGROFFICIENCY” του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020» διοργανώνει το 2ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο με θέμα “Διοίκηση Εφοδιαστικών Αλυσίδων και Logistics” στις 10, 15, 22 και  28 Φεβρουαρίου 2023, και ώρα 17.00-21.00,στο ΚΕΔΕΑ, Θεσσαλονίκη.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τα εκπαιδευτικά σεμινάρια χρησιμοποιώντας τον ακόλουθο σύνδεσμο:

Join Zoom Meeting

https://authgr.zoom.us/j/95647830539?pwd=U0I1aW5PSHNUMmJzQ3haOFhJOFZGQT09