ΜE ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ – ΠΡΟΒΟΛΗΣ –
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΕΡΓΟ
“AGROFFICIENCY”

Το έργο με τίτλο: «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας και της Βιώσιμης Ανάπτυξης στον Αγροδιατροφικό Κλάδο μέσω της προώθησης της Κυκλικής Οικονομίας», και ακρώνυμο: «AGROFFICIENCY», το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A «Greece-Bulgaria 2014-2020», οδεύει προς την λήξη του με την ολοκλήρωση μιας σειράς δράσεων κατάρτισης, συμβουλευτικής, προβολής, και δημοσιότητας.

Συγκεκριμένα, το εταιρικό σχήμα του έργου που αποτελείται από τους ακόλουθους δικαιούχους:
• Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, ως Επικεφαλή Δικαιούχο,
• Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας,
• Ελληνική Εταιρία Logistics Βορείου Ελλάδος
• Περιφερειακό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο του Blagoevgrad
• Cluster Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
θα συμμετάσχει με περίπτερο στην Διεθνή Έκθεση FoodExpo Greece 2023, η οποία θα λάβει χώρα στην Αθήνα, το τριήμερο Σάββατο – Κυριακή – Δευτέρα 18-20 Μαρτίου 2023, με σκοπό την προώθηση και προβολή των κύριων αποτελεσμάτων του έργου.

Στο περίπτερο θα φιλοξενηθούν επίσης 16 αγροδιατροφικές επιχειρήσεις (8 ελληνικές και 8 Βουλγαρικές), οι οποίες δραστηριοποιούνται εντός της κοινής διασυνοριακής περιοχής ΕΛΛΑΔΑΣ- ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, και οι οποίες συμμετέχουν στις δράσεις κατάρτισης και συμβουλευτικής που πραγματοποιούνται στα πλαίσια του έργου AGROFFICIENCY. Θα δοθεί λοιπόν η δυνατότητα στις ανωτέρω επιχειρήσεις να προβάλουν τα ποιοτικά, καινοτόμα, και φιλοπεριβαλλοντικά χαρακτηριστικά των προϊόντων και υπηρεσιών τους.

Ακολούθως, θα διοργανωθεί από τον Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης την Παρασκευή 31/03/2023, στις εγκαταστάσεις στην Θεσσαλονίκη, το Τελικό Συνέδριο με σκοπό την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου, και με την συμμετοχή όλων των δικαιούχων και ωφελουμένων, αλλά και ενός σημαντικού αριθμού φορέων που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη αγροδιατροφική αλυσίδα που θα προσκληθούν.

Στο μεσοδιάστημα θα ολοκληρωθεί και το εξ αποστάσεως σεμινάριο κατάρτισης σε θέματα που αφορούν την εκπόνηση: α) Business Plan, β) Marketing Plan, και γ) Strategy Plan, σε μια αγροδιατροφική επιχείρηση, το οποίο παρέχεται από το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας προς τις ωφελούμενες από το έργο ελληνικές αγροδιατροφικές επιχειρήσεις.

Τέλος, το έργο AGROFFICIENCY θα ολοκληρωθεί με την πραγματοποίηση από την Ελληνική Εταιρία Logistics Βορείου Ελλάδος μιας σειράς δράσεων mentoring προς τις συμμετέχουσες ελληνικές επιχειρήσεις. Περισσότερες πληροφορίες για όσους ενδιαφέρονται για το έργο Agrofficiency παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας του έργου: https://agrofficiency.eu