ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«To Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης διοργανώνει το τελικό συνέδριο Αγροδιατροφής, «ΑGROFFICIENCY»» στη Θεσσαλονίκη (Π 2.1.4)

Την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023, θα πραγματοποιηθεί στο  Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, από τις 17:30 έως τις 19:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ» το τελικό συνέδριο του έργου «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας και της Βιώσιμης Ανάπτυξης στον Αγροδιατροφικό τομέα μέσω της Προώθησης της Κυκλικής Οικονομίας», με ακρωνύμιο «AGROFFICIENCY» και Σύμβαση Χρηματοδότησης Αρ.Β6.3α.09/13.04.2021. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Έκτης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V – A «Ελλάδα – Βουλγαρία 2014 – 2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα.

Το τελικό συνέδριο  θα προλογίσει κ. Αναστάσιος Καπνοπώλης , πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης ενώ χαιρετισμό θα απευθύνει εκ μέρους της Κοινής Γραμματείας του Προγράμματος η κ. Μαρία Γκρούεβα.

Ομιλητές:

Κος Τερτιβανίδης Κωνσταντίνος ,Διευθυντής Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης (ΠΤΑ)

Dr. Ζαχαρούλα (Ζέτα) Ρίζου, ΜΔΕ  Γεωπόνος – Εδαφολόγος-H ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας και της Βιώσιμης Ανάπτυξης στον Αγροδιατροφικό Τομέα μέσω της προώθησης της Κυκλικής Οικονομίας με τη δημιουργία Κέντρου Υποστήριξης Επιχειρήσεων One-Stop-Shop (BSC) στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

Κα.Τσαντήλα Δανάη , Επιστημονικός Συνεργάτης ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ- Παρουσίαση του e-learning course

Dr Ελευθέριος Χατζής, Γεωπόνος Phd, MSc, Υπεύθυνος μελετών ISOLUTION (διαδικτυακά)- Η Απάτη στον τομέα των τροφίμων (Food Fraud)

Dr Δημήτριος  Βλάχος της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ LOGISTICS ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ

Μr. Christo Stoitsov, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο του Μπλαγκόεβγκραντ

Κος Αλεξιάδης Βύρων, Σύμβουλος Αναπτυξιακών έργων ALPHA PLAN- Οι ευκαιρίες χρηματοδότησης των επιχειρήσεων του Αγροδιατροφικού τομέα

Κα.Πέτρου(διαδικτυακά) : Ο αγροδιατροφικό χάρτης προϊόντων

Ο γενικός στόχος του έργου «AGROFFICIENCY» είναι η ενίσχυση της υποστήριξης που παρέχεται σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις(ΜΜΕ) του Διασυνοριακού Αγροδιατροφικού Τομέα.

 Αντικείμενο του έργου «AGROFFICIENCY» είναι να προσφέρει μια ολιστική λύση σε όλα τα προβλήματα της Διασυνοριακής Επιχειρηματικότητας που αφορούν κυρίως την έλλειψη τεχνογνωσίας, βέλτιστων πρακτικών, γνώσεων και πληροφοριών σχετικά με επενδυτικά εργαλεία, χαμένες ευκαιρίες, έλλειψη επαφών και ανεπαρκείς δεξιότητες ανθρώπινου δυναμικού.

Το τελικό συνέδριο του έργου «ΑGROFFICIENCY» διοργανώνεται από το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, Επικεφαλής Δικαιούχος του έργου , και αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία ενημέρωσης σύγκλισης και συνεύρεσης  των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων του Αγροδιατροφικού κλάδου.